i.v.m. Corona virus is slachthuis Dokkum gesloten de runderen worden nu elders door Vion Tilburg geslacht.

De laatste jaren is er een langzaam groeiende vraag vanuit de gehele EU naar vlees van runderen uit de Noord Nederlandse melkveehouderij. Dit omdat die op vele gebieden toonaangevend is.

Daarnaast komt er, stap voor stap, meer belangstelling voor rundvlees dat zich duidelijk onderscheid op het gebied van dierenwelzijn en op aspecten van duurzaamheid/natuur. Het vlees van runderen uit het Waddengebied heeft dus meer te bieden dan het ‘gewone’ rundvlees.

Vanuit deze verandering in de vraag, in overleg met de leveranciers en afnemers, is het idee ontstaan een rundvleesketen met een eigen keurmerk op te zetten binnen het Waddengebied, dat ook nog eens het ‘Werelds Erfgoed’ predicaat heeft.

In 2011 is het idee ontstaan bij Waddenvlees b.v. om een lokaal project op te zetten voor vlees uit de regio. Er weiden veel melkveerunderen in het Waddengebied. Een gebied met unieke eigenschappen die het vee en dus het vlees ten goede komen.

Inmiddels zijn bijna een kwart van de melkveehouders in de Waddenregio aangesloten als leverancier van Waddenrunderen. De selectie van de veehouderijen wordt gedaan door het projectteam van Waddenrund, dat onderdeel is van Waddenvlees Dokkum.

Alle boeren uit het Waddengebied die in aanmerking komen voor Waddenrund krijgen jaarlijks een verklaring toegestuurd, en een brochure met de bijbehorende informatie. De veehouderijen die voldoen aan de eisen van Waddenrund kunnen de verklaring met de bijbehorende documenten retour sturen, en doen vanaf dat moment na toetsing mee in het Waddenrund project. Vervolgens worden er vanuit de Waddenvlees-groep controles uitgevoerd om de gestelde criteria te borgen.

Per partij die naar de afnemer gaat kan er worden gekeken welke boeren de runderen hebben geleverd, en om welke runderen het gaat. Daardoor kan het biefstukje in de supermarkt terug worden getraceerd tot aan de boer. Deze transparantie in de keten is een belangrijk onderdeel van het merk Waddenrund.

Voor meer informatie/vragen of eventuele deelname kunt u een mailtje sturen naar ev@waddenrund.nl